Αριθμός αναφοράς έργου : 2020-1-UK01-KA204-079006

Ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας και Κοινωνική Ένταξη

Πρόκειται για ένα έργο Erasmus+ KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο αριθμός του έργου: 2020-1-UK01-KA204-079006. Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Οι στόχοι του προγράμματος IDISI είναι:

  • Να αναπτύξει και να εμπλουτίσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες μαθητές, προκειμένου να προωθήσει την ποικιλομορφία και την κοινωνική ένταξη των πλέον μειονεκτούντων και με χαμηλή ειδίκευση εκπαιδευομένων.

  • Να προωθήσει την ποικιλομορφία με εγκάρσιο τρόπο στην εκπαίδευση εκπαιδευτών που εργάζονται με ενήλικες μαθητές με χαμηλή ειδίκευση.

  • Η βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών, καθώς και γενικότερα των εκπαιδευτικών και προσωπικού που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα νέα μοντέλα που προσφέρονται, τα οποία προσφέρουν ένα επιπλέον βήμα στη δια βίου μάθηση.

  • Η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού που υποστηρίζουν ενήλικες μαθητές, προκειμένου να μάθουν νέες μεθοδολογίες και τρόπους προσαρμογής στον μαθησιακό ρυθμό των εκπαιδευομένων και στην πολιτιστική και γλωσσική τους ποικιλομορφία, προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη των γυναικών, των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με χαμηλή ειδίκευση.

  • Να βελτιώσει τη χρήση των πόρων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στους εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες μαθητές, στη διδασκαλία βασικών γνώσεων γλώσσας, η οποία διευκολύνει την επικοινωνία και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Ο γενικός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε τις μεθόδους και τα εργαλεία διδασκαλίας, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης καινοτόμων λύσεων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Τελευταία νέα

ΕΤΑΙΡΟΙ

CREATIVE LEARNING PROGRAMMES LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Ισπανία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ελλάδα

GROWTHCOOP

Ισπανία

FOUNDATION DIVERSITY HUB

Πολωνία

AVENSA CONSULTING

Ρουμανία