Διακρατική Συνάντηση Έργου, Χώρα διεξαγωγής: Online

04-05/02/2021

Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση ήταν η επίσημη έναρξη του έργου μας. Συζητήσαμε όλες τις εργασίες του έργου, συντονίσαμε τις δραστηριότητες και μιλήσαμε για την υλοποίηση. Οι οργανισμοί που συμμετείχαν ήταν οι ακόλουθοι: Α:

Αρχηγός:

CREATIVE LEARNING PROGRAMS LTD, Ηνωμένο Βασίλειο

Συνεργάτες:

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA, Ισπανία

GROWTH COOP S.COOP.AND, Ισπανία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ελλάδα

FUNDACJA DIVERSITY HUB, Πολωνία

AVENSA CONSULTING, Ρουμανία

Διακρατική Συνάντηση Έργου, Χώρα διεξαγωγής: Πολωνία

11-12/10/2022

Πραγματοποιήθηκε επιτέλους η πρώτη μας Διακρατική Συνάντηση Έργου με παρουσία. Ο ρόλος του οργανισμού υποδοχής ανήκε στο Diversity Hub από την Κρακοβία της Πολωνίας. Προχωρήσαμε με τη διαχείριση του έργου, ιδίως με το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης: Ενσωμάτωση της πολυμορφίας και της κοινωνικής ένταξης στην κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων με πολύ χαμηλή ειδίκευση.

Διακρατική Συνάντηση Έργου, Χώρα διεξαγωγής: Ρουμανία

10-11/05/2022

Στις 10 και 11 Μαΐου, οι εταίροι του έργου IDISI συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας για την 3η ΔΕΠ του έργου, η οποία φιλοξενήθηκε από την Avensa Consulting.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών εξετάσαμε και τα δύο προϊόντα του έργου. Ως εκ τούτου, το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης: Integration of Diversity and Social Inclusion in The Training of Very Low-Skilled Adult Trainers έχει ολοκληρωθεί και έχουμε εισέλθει στο 2ο κύριο στάδιο του έργου, ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη του ψηφιακού εργαλείου κατάρτισης του έργου μας .

Ο κύριος στόχος του έργου IdiSI, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με 6 οργανισμούς από 5 χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, είναι η βελτίωση των μεθόδων και των εργαλείων διδασκαλίας, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης καινοτόμων λύσεων και ψηφιακών τεχνολογιών, για την επέκταση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων που υποστηρίζουν μειονεκτούντα άτομα και ενήλικες σπουδαστές με μειωμένες δεξιότητες.

Η 3η Διακρατική Συνάντηση επωφελήθηκε από την παρουσία 5 εταίρων μας: CLP - Creative Learning Programmes Ltd / Ηνωμένο Βασίλειο - Συντονιστής, APDI / Ισπανία, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Μάθησης / Ελλάδα, FUNDACJA DIVERSITY HUB / Πολωνία και AVENSA CONSULTING / Ρουμανία, ενώ η GROWTH COOP / Ισπανία συμμετείχε on-line.

Διακρατική Συνάντηση Έργου, Χώρα διεξαγωγής: Ισπανία

10-11/11/2022

Δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος για το έργο IDiSI. Οι υπεύθυνοι έργου όλων των εταίρων μας συναντήθηκαν σήμερα και χθες στη Μαδρίτη της Ισπανίας για να οριστικοποιήσουν όλα όσα εκκρεμούν μέχρι το τέλος του έργου. Παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ηνωμένο Βασίλειο

29/06/2021

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί γενικά το έργο IDiSI και να συζητηθούν λεπτομερώς τα πνευματικά αποτελέσματα με τους εκπαιδευτές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους δυνητικούς χρήστες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, προκειμένου να ληφθούν τα σχόλιά τους πριν από την υλοποίηση του έργου.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως:
Καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές ESOL και εκπαιδευτικοί της κοινότητας από το Εδιμβούργο.
Εργαζόμενοι ανάπτυξης και υποστήριξης στον τρίτο τομέα του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης
Προσωπικό από τον νόμιμο τομέα που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων στη Σκωτία
Ανώτερος σύμβουλος από το Βρετανικό Συμβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά τη γενική εισαγωγή στην εκδήλωση και την ημερήσια διάταξη, οι συμμετέχοντες συστήθηκαν ενώ συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα που έσπασε τον πάγο.

Στη συνέχεια, η CLP παρουσίασε,
a. Τους κύριους στόχους του έργου,
b. τους εταίρους της κοινοπραξίας,
c. τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, και
d. Τα πνευματικά αποτελέσματα.

Μετά την παρουσίαση παρουσιάσαμε και εξασκήσαμε ένα εργαλείο μάθησης ως παράδειγμα. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν εικονικά σε διαφορετικές αίθουσες διαλείμματος Zoom και σχημάτισαν 3 ομάδες των 5 ατόμων. Σε κάθε δωμάτιο, οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα, η οποία διήρκεσε 20 λεπτά, ως ομάδα. Στη συνέχεια κλείσαμε τα δωμάτια διαχωρισμού και όλοι μαζεύτηκαν ξανά μαζί. Ένα άτομο από κάθε ομάδα ορίστηκε ως αντιπρόσωπος και ενημέρωσε την ομάδα στο σύνολό της.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανατροφοδοτήσουν την εμπειρία τους από την ενασχόλησή τους με το εργαλείο/την άσκηση και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του εργαλείου ξεχωριστά.

Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τον ιστότοπο IDiSI

Στο τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το ποιες είναι οι 4 κορυφαίες απαιτήσεις για να καταστεί η εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς αποκλεισμούς;
Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περαιτέρω ανατροφοδότηση κατά την ανάπτυξη του υλικού μας.

Μετά από 2 ώρες, η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ηνωμένο Βασίλειο

29/09/2022

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και η καθοδήγηση των συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης τους.
Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως οι εξής:

- Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί της κοινότητας από το Εδιμβούργο
- Εργαζόμενοι ανάπτυξης και υποστήριξης του τρίτου τομέα στο Εδιμβούργο
- Προσωπικό του θεσμοθετημένου τομέα που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων στη Σκωτία
- Εθελοντές που εργάζονται µε την οµάδα-στόχο του έργου σε οργανώσεις του τρίτου τοµέα στο Εδιµβούργο

Το CLP παρουσίασε,
a. Τους κύριους στόχους του έργου,
b. τους εταίρους της κοινοπραξίας,
c. Το πνευματικό αποτέλεσμα 1, δηλαδή η πλατφόρμα IDISI. Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στην πλατφόρμα, τη δημιουργία λογαριασμού, την πλοήγηση στην πλατφόρμα και τη χρήση του περιεχομένου.
d. Το πνευματικό αποτέλεσμα 2, δηλαδή το εγχειρίδιο IDISI.

Μετά την παρουσίαση, παρουσιάσαμε και εξασκήσαμε ένα εργαλείο μάθησης από το υλικό μας, ως παράδειγμα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα, η οποία διήρκεσε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ένα άτομο από κάθε ομάδα ορίστηκε ως εκπρόσωπος και ενημέρωσε το σύνολο της ομάδας.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο στις πρακτικές τους.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα IDISI, χρησιμοποιώντας τα smartphones τους, και σάρωσαν το υλικό. Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους τόσο για την πλατφόρμα όσο και για το εγχειρίδιο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και όλοι απόλαυσαν την εξάσκηση σε μία από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο υλικό μας. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να επιδείξουμε την πρακτική χρήση του έργου μας.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ελλάδα

23/06/2021

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί γενικά το έργο IDiSI και να συζητηθούν λεπτομερώς τα πνευματικά αποτελέσματα με τους εκπαιδευτές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους δυνητικούς χρήστες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, προκειμένου να ληφθούν τα σχόλιά τους πριν από την υλοποίηση του έργου.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως:
Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου, που διδάσκουν κυρίως σε μετανάστες μαθητές,
Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Τοπικοί φορείς και διοικητικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Κρήτης,
Καταστατικά μέλη, μέλη και επαγγελματίες του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου,
Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες μετανάστες εκπαιδευόμενους, γυναίκες και εκπαιδευόμενους με αναπηρία γενικότερα.

Στην αρχή της εκδήλωσης, η EELI παρουσίασε
a. Τους κύριους στόχους του έργου,
b. τους εταίρους της κοινοπραξίας,
c. τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, και
d. Τα πνευματικά αποτελέσματα.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, και προκειμένου να ξεκινήσει μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, εφαρμόσαμε μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών, με τίτλο "Οι ιστορίες μας", όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν με τους υπόλοιπους μια ιστορία από την εμπειρία τους στην εργασία και την αλληλεπίδραση με μειονεκτούντα άτομα. Αυτή ήταν η αρχή μιας πολύ θετικής, χρήσιμης και παραγωγικής συζήτησης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του έργου IDiSI και συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παρέχοντας τα σχόλιά τους.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ελλάδα

10/10/2022

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί γενικά το έργο IDiSI και να συζητηθούν λεπτομερώς τα πνευματικά αποτελέσματα με τους εκπαιδευτές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους δυνητικούς χρήστες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, προκειμένου να ληφθούν τα σχόλιά τους.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως:
Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες μετανάστες μαθητές, γυναίκες και μαθητές με αναπηρίες γενικά.
Καθηγητές και εκπαιδευτικοί του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου, που διδάσκουν κυρίως σε ενήλικες ή/και μετανάστες εκπαιδευόμενους,
Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Καταστατικά μέλη, μέλη και επαγγελματίες του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου.

Στην αρχή της εκδήλωσης, η EELI παρουσίασε:
a. Τους κύριους στόχους του έργου,
b. τους εταίρους της κοινοπραξίας,
c. Τα πνευματικά αποτελέσματα και
d. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών

Υπήρξε ένα σύντομο διάλειμμα μετά το 1ο μέρος της εκδήλωσης και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν ερωτήσεις και να διεξαγάγουν μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Μοιράστηκαν επίσης ερωτηματολόγια αξιολόγησης, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Η γενική εντύπωση της εκδήλωσης ήταν ικανοποιητική και δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια, ούτε για το έργο, ούτε για τις παρουσιάσεις του. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ήταν αρκετά ικανοποιημένοι που μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο υλικό του έργου μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς αυτό τους δίνει την ευκαιρία να περιηγηθούν σε τόσο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πηγές. Η οργάνωση της εκδήλωσης αξιολογήθηκε ως εξαιρετική. Ένα άτομο θα ήθελε να μάθει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την ίδια την πλατφόρμα, αλλά η πλειοψηφία έμεινε ικανοποιημένη από τον όγκο και την ποιότητα του υλικού που παρουσιάστηκε.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ισπανία

30/06/2021

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου σε εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους φορείς και δυνητικούς χρήστες, προκειμένου να ληφθούν τα σχόλιά τους πριν από την εφαρμογή. Σε αυτό το στάδιο του έργου, η σύμπραξή μας παρήγαγε όλα τα πνευματικά αποτελέσματα και αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες ήταν τοπικοί φορείς, ενώσεις κ.λπ. Οι μέθοδοι παράδοσης είναι οι εξής: Παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις και ομαδικές εργασίες.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ισπανία

20/12/2022

20, εκπαιδευτές και δήμαρχοι από την Ανδαλουσία με μεγάλη επίδραση στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα της περιοχής. Συμμετείχαν τοπικοί φορείς και ιδρύματα και οργανισμοί που αποτελούν τον τομέα της κατάρτισης, καθώς και εκπρόσωποι των περιφερειακών κυβερνήσεων.

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να επιδείξει την επισκόπηση των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου σε εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους φορείς και δυνητικούς χρήστες, προκειμένου να λάβει τα σχόλιά τους πριν από την εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες ήταν τοπικοί φορείς, ενώσεις κ.λπ. Οι μέθοδοι παράδοσης είναι οι εξής: Παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις και ομαδικές εργασίες.

Όλοι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν για την πολλαπλασιαστική εκδήλωση και το ίδιο το έργο. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προφίλ του έργου που οι ενδιαφερόμενοι και οι τοπικοί φορείς έχουν βιώσει και είναι πολύ πρόθυμοι να παρακολουθήσουν το έργο ακόμη και μετά το τέλος του. Συμμετείχαν ενεργά στο έργο και αποτελούσαν μέρος του. Με βάση την ανατροφοδότηση το έργο IDiSI είναι ένα καλό εργαλείο για την προώθηση της ένταξης και της διαφορετικότητας των μειονεκτούντων ατόμων. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ή τοπικοί δήμαρχοι. Σε γενικές γραμμές, η πολλαπλασιαστική εκδήλωση αξιολογήθηκε θετικά.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Πολωνία

13/06/2021

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν η επίδειξη των παραδοχών, των στόχων και του πνευματικού αποτελέσματος του έργου στους εκπαιδευτές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους δυνητικούς χρήστες, προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση για τις εφαρμογές.

Σε αυτή την πολλαπλασιαστική εκδήλωση, 10 άτομα εξοικειώθηκαν με την ιδέα της υποστήριξης μειονεκτούντων ενήλικων εκπαιδευομένων από διαφορετικές ομάδες μέσω της κοινωνικής ένταξης και της έννοιας της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Μέρος της συνάντησης ήταν μια διάλεξη με θέμα Ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων ενός εκπαιδευτή στη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων και μια συζήτηση.

Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν πληροφορίες και να διαδώσουν τα μελλοντικά αποτελέσματα του έργου στα δίκτυα, τις συνεργασίες, τους οργανισμούς τους και μέσω διαφόρων υφιστάμενων διαύλων διάδοσης.

Η ανατροφοδότηση έγινε με ερωτηματολόγια. Η συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με τη συνημμένη ημερήσια διάταξη.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Πολωνία

22/11/2022

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν ομάδες-στόχους. Ο διοργανωτής παρείχε μια καμεράλ και φιλική ατμόσφαιρα και χώρο για την ομιλία και τη δικτύωση. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα προϊόντα του και επίσης ενθαρρύνθηκαν να προωθήσουν την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους.

Σκοπός της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης ήταν να μοιραστεί και να διαδώσει τα πνευματικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και να προωθήσει την ιδέα της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στη διαδικασία της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης στις εκπαιδεύσεις.

Ως εκ τούτου, η εκδήλωση είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του έργου και στην προσέγγιση των ομάδων-στόχων.

Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου στα δίκτυα, τις συνεργασίες, τους οργανισμούς τους και μέσω διαφόρων υφιστάμενων καναλιών διάδοσης.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ισπανία

21/06/2021

Πρώτα απ' όλα, παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση και οι οργανώσεις τους.Όπως ανέφερα προηγουμένως, η εκδήλωση πολλαπλών παικτών έλαβε χώρα σε online
λειτουργία. Για λόγους ασφαλείας όσον αφορά την κατάσταση με το Covid 19, η ΜΕ διεξήχθη σε διαδικτυακή έκδοση. Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς ορισμένων ιδρυμάτων που ασχολούνται με το θέμα της ένταξης, όπως το Fundacion don Bosco, καθώς και σε ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, όπως οι Arquisocial, FEGRADI.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του έργου IDISI, στην οποία εξηγήθηκαν οι στόχοι του έργου, οι συμμετέχοντες στο έργο καθώς και τα διάφορα πνευματικά προϊόντα που αναπτύσσονται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενθαρρύνθηκε επίσης η συμμετοχή των παρευρισκομένων και οργανώθηκαν ομάδες εργασίας για το κύριο θέμα του έργου.

Τοπική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων. Χώρα διοργάνωσης: Ισπανία

27/10/2022

Πρώτα απ' όλα, παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση και οι οργανώσεις τους.Όπως ανέφερα προηγουμένως, η εκδήλωση πολλαπλών παικτών πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο.Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς ορισμένων ιδρυμάτων που ασχολούνται με το θέμα της ένταξης, όπως το Fundacion don Bosco, καθώς και σε ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, όπως η Arquisocial, η FEGRADI.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του έργου IDISI, στην οποία εξηγήθηκαν οι στόχοι του έργου, οι συμμετέχοντες στο έργο καθώς και τα διάφορα πνευματικά προϊόντα που αναπτύσσονται. Παρουσιάστηκαν οι διάφορες φάσεις του έργου, οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είχαν ήδη συμμετάσχει στην πολλαπλασιαστική εκδήλωση, οπότε ανυπομονούσαν να δουν τα τελικά αποτελέσματα.

Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά εορταστική και το βρήκαν απολύτως φανταστικό.