Πνευματικό Προϊόν 2

Πνευματικό Προϊόν 2

Αρχηγός: APDI

Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MOODLE).

Περίληψη: Η ηλεκτρονική μάθηση είναι η πιο χρήσιμη μορφή μάθησης για τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό και καινοτόμο προφίλ και να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους. Τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία παρέχει η εικονική τάξη προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών στρατηγικών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, τη πραγματοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν διαφορετικούς τύπους δυναμικής, στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία.