Rezultat pracy intelektualnej 1

Rezultat pracy intelektualnej 1

Lider: DIVERSITY HUB

Tytuł: PODRĘCZNIK SZKOLENIOWY: INTEGRACJA RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W SZKOLENIU DOROSŁYCH TRENERÓW O BARDZO NISKICH KWALIFIKACJACH

Podsumowanie: Produkt składa się z podręcznika dydaktycznego, który zbiera wszystkie te aspekty, które pomagają w identyfikacji:

1. Potrzeby kobiet, imigrantów i osób niepełnosprawnych o bardzo niskich kwalifikacjach - trzech grup, które tradycyjnie znajdowały się na marginesie szkoleń.

2. Najbardziej innowacyjne procesy nauczania-uczenia się, które powinny być stosowane przez trenerów szkoleniowców, a zatem przez samych szkoleniowców, które pomagają im osiągnąć promocję różnorodności, włączenia społecznego i integracji dorosłych o bardzo niskich kwalifikacjach (kobiet, imigrantów i osób niepełnosprawnych) w kontekście klas szkoleniowych dla dorosłych.