Numărul de referință al proiectului : 2020-1-UK01-KA204-079006

Integration of Diversity and Social Inclusion

Acesta este un proiect Erasmus+ KA2 - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici - Parteneriate strategice pentru educația adulților. Numărul proiectului: 2020-1-UK01-KA204-079006. Proiectul a fost cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene prin intermediul Agenției Naționale a Regatului Unit.

 

Obiectivele proiectului IDISI sunt:

  • Să extindă și să dezvolte competențele formatorilor de formatori, ale educatorilor și ale altor angajați care sprijină cursanții adulți, pentru a promova diversitatea și incluziunea socială a celor mai defavorizați și mai puțin calificați.

  • Pentru a promova diversitatea într-un mod transversal în formarea formatorilor care lucrează cu adulți cu calificare scăzută.

  • Să crească competențele digitale ale formatorilor de formatori, precum și ale altor educatori și a personalului care sprijină cursanții adulți, astfel încât aceștia să poată beneficia de noile modele oferite, care vor reprezenta un pas suplimentar în învățarea lor pe tot parcursul vieții.ç

  • Creșterea abilităților de bază ale formatorilor de formatori, precum și ale altor educatori și a personalului care sprijină cursanții adulți, pentru a învăța noi metodologii și modalități de adaptare la ritmul de învățare al cursanților și la diversitatea lor culturală și lingvistică, promovând astfel incluziunea socială a femeilor, imigranților și persoanelor cu handicap foarte slab calificate.

  • Să îmbunătățească utilizarea resurselor rezultate din noile tehnologii puse la dispoziția formatorilor, educatorilor și altor angajați suport predarea limbilor de bază pentru a facilita comunicarea in relația cu elevilor imigranți cu incluziunea socială.

Obiectivul nostru general este de a îmbunătăți metodele și instrumentele de predare, prin utilizarea eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.

Ultimele știri

PARTENERIAT

CREATIVE LEARNING PROGRAMMES LTD

Regatul Unit

GRUPUL PROFESIONAL PENTRU DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ

Spania

INSTITUTUL EUROPEAN DE EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE

Grecia

GROWTHCOOP

Spania

FUNDAȚIA DIVERSITY HUB

Polonia

AVENSA CONSULTING

Romania