Integration of Diversity and Social Inclusion

This is an Erasmus+ KA2 Project – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for adult education. The Number of the Project: 2020-1-UK01-KA204-079006. The Project was co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union under the UK National Agency.

 

Obiectivele proiectului IDISI sunt:

  • Să extindă și să dezvolte competențele formatorilor de formatori, ale educatorilor și ale altor angajați care sprijină cursanții adulți, pentru a promova diversitatea și incluziunea socială a celor mai defavorizați și mai puțin calificați.

  • Pentru a promova diversitatea într-un mod transversal în formarea formatorilor care lucrează cu adulți cu calificare scăzută.

  • Să crească competențele digitale ale formatorilor de formatori, precum și ale altor educatori și a personalului care sprijină cursanții adulți, astfel încât aceștia să poată beneficia de noile modele oferite, care vor reprezenta un pas suplimentar în învățarea lor pe tot parcursul vieții.ç

  • Creșterea abilităților de bază ale formatorilor de formatori, precum și ale altor educatori și a personalului care sprijină cursanții adulți, pentru a învăța noi metodologii și modalități de adaptare la ritmul de învățare al cursanților și la diversitatea lor culturală și lingvistică, promovând astfel incluziunea socială a femeilor, imigranților și persoanelor cu handicap foarte slab calificate.

  • Să îmbunătățească utilizarea resurselor rezultate din noile tehnologii puse la dispoziția formatorilor, educatorilor și altor angajați suport predarea limbilor de bază pentru a facilita comunicarea in relația cu elevilor imigranți cu incluziunea socială.

Scopul nostru general este de a îmbunătăți metodele și instrumentele de predare, prin utilizarea eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.

Ultimele stiri

PARTENERIAT

CREATIVE LEARNING PROGRAMMES LTD

Regatul Unit

GRUPUL PROFESIONAL PENTRU DEZVOLTARE INTERNATIONALA

Spania

INSTITUTUL EUROPEAN DE EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE

Grecia

GROWTHCOOP

Spania

FUNDAȚIA DIVERSITY HUB

Polonia

AVENSA CONSULTING

Romania

The option of ordering essays online is an excellent option when you are writing paper website in a tight spot. While you should never pay much for a cheap essay, you should be competent to locate cheap paper in top-quality assignment. Make sure you verify the credibility of any firm you’re thinking of buying essays from online. Verify their standing and confirm that they are able to provide safe repayment options as well as refund policy.

LASA UN RASPUNS

Adresa ta de email nu va fi publicată.