Integration of Diversity and Social Inclusion

This is an Erasmus+ KA2 Project – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for adult education. The Number of the Project: 2020-1-UK01-KA204-079006. The Project was co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union under the UK National Agency.

 

Celami projektu IDISI są:

  • Rozszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów prowadzących szkolenia, edukatorów i innego personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, w celu promowania różnorodności i włączenia społecznego najbardziej defaworyzowanych i nisko wykwalifikowanych.

  • Promowanie różnorodności w sposób przekrojowy podczas szkolenia trenerów pracujących z nisko wykwalifikowanymi dorosłymi.

  • Podniesienie kompetencji cyfrowych trenerów prowadzących szkolenia, a także innych edukatorów i personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, tak by mogli oni korzystać z nowych oferowanych rozwiązań, co będzie kolejnym krokiem w ich uczeniu się przez całe życie.

  • Podniesienie podstawowych umiejętności osób prowadzących szkolenia, jak również innych edukatorów i personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, w celu opanowania nowych metodologii i sposobów dostosowania się do tempa uczenia się oraz do ich różnorodności kulturowej i językowej, promując w ten sposób włączenie społeczne kobiet, imigrantów i osób niepełnosprawnych o bardzo niskich kwalifikacjach.

  • Poprawa wykorzystania zasobów udostępnianych przez nowe technologie trenerom, innym nauczycielom i innym pracownikom wspierającym nauczanie języka na poziomie podstawowym w celu ułatwienia komunikacji z uczącymi się imigrantami w odniesieniu do integracji społecznej.

Naszym ogólnym celem jest poprawa metod i narzędzi nauczania, poprzez efektywne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii cyfrowych.

Najnowsze wiadomości

PARTNERSTWO

CREATIVE LEARNING PROGRAMMES LTD

Zjednoczone Królestwo

GRUPA ZAWODOWA DS. ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

Hiszpania

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA

Grecja

GROWTHCOOP

Hiszpania

FUNDACJA DIVERSITY HUB

Polska

AVENSA CONSULTING

Rumunia

The option of ordering essays online is an excellent option when you are writing paper website in a tight spot. While you should never pay much for a cheap essay, you should be competent to locate cheap paper in top-quality assignment. Make sure you verify the credibility of any firm you’re thinking of buying essays from online. Verify their standing and confirm that they are able to provide safe repayment options as well as refund policy.

ODPOWIEDZ

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.