Πνευματικό Προϊόν 1

Πνευματικό Προϊόν 1

Υπεύθυνος: DIVERSITY HUB

Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Περίληψη: Το προϊόν αποτελείται από ένα διδακτικό εγχειρίδιο που συγκεντρώνει όλες εκείνες τις πτυχές που βοηθούν στον εντοπισμό:

1. Οι ανάγκες των γυναικών, των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρία με πολύ χαμηλά προσόντα - τρεις ομάδες που παραδοσιακά βρίσκονταν στο περιθώριο της κατάρτισης.

2. Οι πιο καινοτόμες διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών, και συνεπώς από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, οι οποίες τους βοηθούν να επιτύχουν την προώθηση της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της ενσωμάτωσης ενηλίκων με πολύ χαμηλά προσόντα (γυναίκες, μετανάστες και άτομα με αναπηρία) στο πλαίσιο των αιθουσών εκπαίδευσης ενηλίκων.